Публикации на преподавателския състав на Катедрата по биология


 

Проф. д-р Илия Ватев, дм

Доц. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм – ръководител на катедрата

Доц. Иван Младенов, дб

Доц. д-р Недка Трифонова, дм

Доц. Стефка Делимитрева, дб

Доц. Ралица Живкова, дб

Доц. Майя Маркова, дб

Гл. ас. д-р Вера Дамянова

Ас. Венера Николова

 

 

 

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.