Академична справка


ДЕКАНАТА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИМА УТВЪРДЕНИ ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”.
УТВЪРДЕНИ ТАКСИ:
 
1.АКАДЕМИЧНА СПРАВКА ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв
ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 60.00 лв
2. УДОСТОВЕРЕНИЕ
ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 36.00 лв
ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 18.00 лв
3. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ТАКСА – 120.00 лв
4.ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА
ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 150.00 лв
ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 72.00 лв
5.ИЗДАВАНЕ НА ДЕКАНСКО ПИСМО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ТАКСА – 120.00 лв
6.ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 240 лв
ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв
7.ВРЪЩАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕПОТЪРСЕНА ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕ
ТАКСА – 36.00 лв
 
Лицата, изискващи гореспоменатите административни услуги, следва да внасят определената такса в касата на Медицински факултет - Деканат, и да предоставят следните документи:
1. Диплома за завършено висше образование
2. Лична карта
3. Квитанция за платена такса в касата на МФ
4. Заявление – образец
 
Информация за контакт:
Сектор "Български студенти"
Сектор "Чуждестранни студенти, специализанти и докторанти"

AttachmentSize
МЕДИЦИНСКИ_ФАКУЛТЕТ_ИМА_УТВЪРДЕНИ_ТАКСИ_ЗА_ИЗВЪРШВАНЕ_АДМИНИСТРАТИВНИ_УСЛУГИ_НА_ЛИЦА_ЗАВЪРШИЛИ_СПЕЦИАЛНОСТ_МЕДИЦИНА.pdf206.8 KB
Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.