Учебни планове и графици - Български език


 

Специалност "Медицина"
Учебен план на Образователно-квалификационна степен "Магистър"
КРЕДИТИ
Лятна учебна практика
Графици   Летен семестър
 
Преподаватели
  1 курс
  2 курс
  3 курс
Студенти
 
  1 курс -  Летен семестър  
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
  2 курс  -  Летен семестър    
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
  3 курс -  Летен семестър    
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
Графици   Зимен семестър
 
Преподаватели
  1 курс
  2 курс
  3 курс
  4 курс (1-16 група) (17-32 група)
  5 курс
  6 курс
 
Студенти
 
  2 курс
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
  2 курс, чуждестранни студенти (2st course foreign students)
  33-та група 34-та група 35-та група 36-та група 37-та група 38-ма група 39-ма група 40-та група
  41-ва група 42-ра група 43-та група 44-та група 45-та група  
 
  3 курс
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
 
  3 курс, чуждестранни студенти (3th course foreign students)
  33-та група 34-та група 35-та група 36-та група 37-та група 38-ма група 39-ма група 40-та група
  41-ва група          
 
  4 курс
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-та група 32-ра група
 
  5 курс
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
  6 курс
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група 5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група
  9-та група 10-та група 11-та група 12-та група 13-та група 14-та група 15-та група 16-та група
  17-та група 18-та група 19-та група 20-та група 21-ва група 22-ра група 23-та група 24-та група
  25-та група 26-та група 27-ма група 28-ма група 29-та група 30-та група 31-ва група 32-ра група
 
  Преддипломен стаж
Специалност "Медицински рехабилитатор ерготерапевт"
Учебен план на редовно обучение за Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"
КРЕДИТИ
Графици  
 
Преподаватели
  1 курс, зимен семестър
  2 курс, зимен семестър
  3 курс, зимен семестър
  4 курс, зимен семестър
 
Студенти
  1 курс, зимен семестър
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група  
  5-та група 6-та група 7-ма група  8-ма група  
 
  2 курс, зимен семестър
  1-ва група 2-ра група 3-та група 4-та група  
  5-та група 6-та група 7-ма група 8-ма група  
 
  3 курс, зимен семестър
  1-ва група 2-ра група  3-та група  4-та група  
   
  4 курс, зимен семестър
  1-ва група 2-ра група      
 
Учебен план на специалност "Медицински рехабилитатор ерготерапевт - Надграждаща програма"
  Допълнителни учебни дисциплини на специалност "Медицински рехабилитатор ерготерапевт - Надграждаща програма"
Втора магистърска степен по специалността "Медицина", след завършена степен “Магистър” по специалността “Дентална медицина
Учебен план
График за учебните занятия

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.