Графици на изпитни сесии


Зимна изпитна сесия (2016-2017 г.)

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНА"
Медицина, 1 курс
Медицина, 2 курс
Медицина, 3 курс

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.