План-разписание


 
Ежегодно, за следващата календарна година, се издава План-разписание с тематичните курсове и индивидуално обучение и условията за включване в тях, по предложение на катедрите. План-разписанието излиза от печат ежегодно до края на м. май и се изпраща за разпространение. Неговото съдържание е следното:

 • Основни курсове - за специализиращите по Наредбата за придобиване на специалност на МЗ. Те са безплатни за специализантите на МУ-София и са срещу заплащане за специализантите, зачислени на платена специализация в другите висши медицински учебни заведения в страната.
 • Тематични курсове – включени в програмите за специализация по Наредбата за придобиване на специалност на МЗ. Курсовете са безплатни за специализантите на МУ-София и са платени за специализиращите в другите висши медицински учебни заведения в страната.
 • Тематични курсове /платени/ – за лекари със и без специалност.
 • Индивидуално обучение /платено/, което не е ВСД, с продължителност до 3 седмици - за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността.
 • Таксите за различните обучения, на последната страница от план-разписанието, се определят със заповеди от директорите на съответните болници и търпят промяна през годината.
 • Участниците в платените тематични курсове и в индивидуалните обучения, заплащат такса участие 30 лв., определена със Заповед № PR 36227/19.08.2008 г. на Ректора на Медицински университет – София.
 • Участието в тематичните курсове и в индивидуалното обучение се заплаща по банков път или в касата на Деканата.
 • План-разписание 2017
 • План-разписание 2018
 • ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ 2018 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 31.08.2017 Г.
  В СЕКТОР СДО НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ.  

 
 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.